Gör som 100 studenter före dig och gör ditt exjobb hos oss

Det examensarbete du väljer kommer sannolikt att prägla din framtida karriär på mer än ett sätt. Välj en spännande arbetsplats där nya och moderna tekniker och tänk får forma den färdiga produkten. Låt det bli något du kan se tillbaka på med stolthet.

Softhouse Neava har blivit en föredragen arbetsplats för studenter när de väljer var de vill göra sitt examensarbete. Av våra hittills hundratalet utförda examensarbeten har en handfull inneburit spännande patent och fler än 35 till anställning hos oss efter avslutade studier.

Exempel på examensarbeten

Utformning av visuellt gränssnitt till AR konfigurator

Examensarbetets målsättning var att utforska på vilket sätt potentiella kunder till Arvue skulle kunna involveras i designprocessen för användargränssnittet. Resultatet var ett koncept för ett visuellt gränssnitt som skulle minska kommunikationsproblem mellan Arvues utvecklingsteam och deras kunder. Dessutom skulle köpprocessen mellan hustillverkare och slutkunder underlättas.

Kundanpassning av Software as a Service

Ett av våra senaste examensarbeten ämnade att studera två block ur affärsmodellen, värdeerbjudande och intäktsmodell. Konkret undersöktes det vilken nivå av kundanpassning som är attraktiv för kunderna till programvaruutvecklande företag, samt hur kundanpassning bör integreras i säljarens värdeerbjudande. Studien gav oss på Softhouse Neava en bra inblick i kundens behov och hur affärsmodellen till Arvue Design Studio bör utformas för att tillfredsställa dessa på bästa sätt.

Realtidsmaskning av virtuella objekt i AR

Inom “Augmented Reality” finns problemet att de virtuella objekten man sätter ut inte blir skymda av de verkliga objekten, utan istället ligger de alltid ovanpå den verkliga scenen, även om de egentligen borde hamna bakom vissa objekt. Detta exjobb undersökte ett tillvägagångssätt för att tackla detta problem och på så vis öka känslan av realism inom AR. Här syns effekten av algoritmen med bilder som visar resultatet före och efter användning.

IoT Värmeregulator

En Arduinokompatibel styrenhet sköter den huvudsakliga temperaturregleringen med hjälp av periferienheter — en digital termometer, ett solid state-relä för styrning av strömtillförsel till värmelementet, samt kommunikation med en LCD-display och vridomkopplare för att möjliggöra manuell styrning på plats. Det finns även en Bluetooth-enhet som ger kommmunikation över kortare avstånd, och en WiFi-enhet som möjliggör tillgång till internet.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss?

KONTAKTA OSS