Om Neava

Neava är ett IT-konsultföretag med kontor i Luleå och Stockholm.

Neava kommer från det samiska språket och betyder rådgivning. Våra ambitioner och mål är att våra råd och insatser ska ge kunden rätt saker, utförda på rätt sätt, till rätt kvalitet, till rätt pris och till rätt tid. Vårt tydliga kundfokus gör att våra kunder ser oss som den leverantör som förstår deras behov bäst.

I våra kunders verklighet är våra konsulter en självklar förstärkning.